logo DJ

Profil mVýroba mMateriály mVýrobkymKontakt

Profil spoločnosti

D&J DesignSpoločnosť D&J Design s.r.o. patrí k osvedčeným výrobcom nábytkových komponentov na Slovensku. V drevárskom priemysle pôsobíme viac ako 20 rokov. V začiatkoch to bola menšia výroba pod vedením terajšieho konateľa p. Jozefa Jackuliaka, ktorá sa rýchlo rozrastala, z čoho vznikla potreba rozšírenia výrobných priestorov. V roku 2007 bola dokončená moderná výrobná hala v priemyselnom parku Lučenec. Investíciou došlo k výraznému nárastu kapacity výroby, ktorá ešte ani v týchto dňoch nie je naplnená, aj keď spoločnosť zamestnáva takmer 100 zamestnancov.

D&J Design s.r.o.  denne vyrába niekoľko tisíc komponentov pre viacerých zákazníkov. Hlavnými odberateľmi sú v súčasnosti spoločnosti dodávajúce do obchodnej siete IKEA.

Neustálymi investíciami do technologického vybavenia zabezpečujeme efektívnosť výroby a konkurencieschopnosť na rýchlo sa meniacom trhu s nábytkom.

V roku 2010 spoločnosť získala FSC® certifikáciu na produkty z MDF a na masívne komponenty. Naše certifikačné číslo je: NC-COC-013853 a Licenčný kód: FSC-C103952.

Našim zámerom je dodávať kvalitné výrobky pre našich zákazníkov v rámci celej Európy.

Nadlimitná zákazka/Nákup inovatívnej technológie

Výzva na predloženie cenovej ponuky/Zabezpečenie dodania služby – Finančný manažér

Zariadenie na výrobu elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov energie (Prieskum trhu)

Projekty realizované za pomoci EU

eu
SIEA
facebook

© D&J Design s.r.o., Mikušovská cesta  5528, 984 01 Lučenec, Slovak Republic
mTel:  + 421 907 870 262, Fax: + 421 47 432 0720